Sympózium sa konalo na počesť 750. výročia prvej písomnej zmienky o kostole v Dunajskej Lužnej, z ktorého s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza soška nášho pútnického miesta. Prvý ročník 2002 bude venovaný sakrálnej tvorbe. Výsledkom sympózia budú plastiky inštalované pri kaplnke domu č. 655, kde je malý park.

Sympózia sa zúčastnilo 5 rezbárov - Ľubka KAINOVÁ, Vladimír MORÁVEK, Peter ŠRANK, Rastislav POLÁK a Juraj MERTUŠ. Pán Alojz MACHAJ láskavo súhlasil s výmenou jeho sochy za sochu usporiadateľa Juraja Mertuša, takže aj pri jeho neprítomnosti obohatilo dielo tohto umelca naše sympózium i galériu.

Záver podujatia sa uskutočnil 16. augusta 2002 o 16:30 hod. so slávnostnou vernisážou, na ktorej prisľúbil účasť s kultúrnou vložkou spevák pán Jozef KUNDLÁK. Svoju účasť prisľúbil aj básnik Svetoslav VEIGEL a spisovateľ Ladislav ŤAŽKÝ.