Juraj Mertuš

Pochádza z Gočova (okr. Rožňava, narodil sa 6. apríla 1963). Po maturite na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, odbor fotografia (1983), pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore etnografia. Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1989. Pracoval v Slovenskom národnom múzeu v Martine a neskôr v Pamiatkovom ústave v Bratislave. Vyrezávať začal v polovici sedemdesiatych rokov. Od roku 1993 sa venuje výlučne rezbárstvu.

Modlitba v dreve ukrytá – bola prvá myšlienka, ktorá mi napadla, keď som si prezerala posledné práce Juraja Mertuša. Tvorba dnes už známeho umelca – rezbára vypovedá o veľkej zodpovednosti umelca ísť až „na hlbinu“, dať vnútornému dialógu umelcovej duše výtvarnú podobu, vtlačiť ju do dreva. Vytesaný obraz sa stáva fenoménom stretnutia medzi človekom a znakom, symbolom. Mertušove sochy sú ako ikona – Slovo a Obraz súčasne. Slovo – Logos a Obraz – Eikon. Obraz, ktorým chce umelec komunikovať duchovný pohľad na svet, človeka a jeho osobné dejiny. Cez svoje sochy nás Juraj Mertuš odkazuje na bohaté dedičstvo kresťanského umenia, ktorému, vďaka kontaktu so Slovom, dáva umelec originálny výtvarný rukopis. Spája realitu zmyslovú a nadzmyslovú, ktorú snáď najsilnejšie vyjadruje umelcov prístup k tajomstvu bolesti, kríža.

Mertuš nie je prvoplánový umelec, hľadá súvislosti, premýšľa o nich, dáva im umeleckú podobu, komunikuje s divákom. Jeho dielo hovorí o harmónii sveta materiálneho a duchovného, ponúka drámu hľadania, ale i radosť z nachádzania a prostú krásu. Sochár Juraj Mertuš vie, že cesta k harmónii týchto dvoch svetov je namáhavá, no nevzdáva sa, ide ďalej a dodáva silu aj ostatným. A v tom je Juraj Mertuš neopakovateľný.

PhDr. Alena Piatrová

Hľadať

Keď zaznie duša dreva