Juraj Mertuš st. pochádza z Gočova (okr. Rožňava, narodil sa 6. apríla 1963).

Po maturite na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, odbor fotografia (1983), pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore etnografia. Vysokoškolské štúdiá ukončil v roku 1989.

Pracoval v Slovenskom národnom múzeu v Martine a neskôr v Pamiatkovom ústave v Bratislave. Vyrezávať začal v polovici sedemdesiatych rokov. Od roku 1997 sa venuje výlučne rezbárstvu.

Hľadať

Keď zaznie duša dreva