Rezbár Mertuš

Juraj Mertuš rozumie duši dreva

"Umelec, ktorý rozumie duši dreva," to o ňom raz napísal jeho priateľ a blízky človek Milan Rúfus. Hovoril o Jurajovi Mertušovi a mal pravdu. Jeho diela sú naozaj živé a po vzore ich autora láskavé, pretože, ako sám vraví, "do svojej tvorby môžeme vložiť len to, čo v sebe nosíme".

Modlitba v dreve ukrytá – bola prvá myšlienka, ktorá mi napadla, keď som si prezerala posledné práce Juraja Mertuša. Tvorba dnes už známeho umelca – rezbára vypovedá o veľkej zodpovednosti umelca ísť až „na hlbinu“, dať vnútornému dialógu umelcovej duše výtvarnú podobu, vtlačiť ju do dreva. Vytesaný obraz sa stáva fenoménom stretnutia medzi človekom a znakom, symbolom. Mertušove sochy sú ako ikona – Slovo a Obraz súčasne. Slovo – Logos a Obraz – Eikon. Obraz, ktorým chce umelec komunikovať duchovný pohľad na svet, človeka a jeho osobné dejiny. Cez svoje sochy nás Juraj Mertuš odkazuje na bohaté dedičstvo kresťanského umenia, ktorému, vďaka kontaktu so Slovom, dáva umelec originálny výtvarný rukopis. Spája realitu zmyslovú a nadzmyslovú, ktorú snáď najsilnejšie vyjadruje umelcov prístup k tajomstvu bolesti, kríža.

Mertuš nie je prvoplánový umelec, hľadá súvislosti, premýšľa o nich, dáva im umeleckú podobu, komunikuje s divákom. Jeho dielo hovorí o harmónii sveta materiálneho a duchovného, ponúka drámu hľadania, ale i radosť z nachádzania a prostú krásu. Sochár Juraj Mertuš vie, že cesta k harmónii týchto dvoch svetov je namáhavá, no nevzdáva sa, ide ďalej a dodáva silu aj ostatným. A v tom je Juraj Mertuš neopakovateľný.

PhDr. Alena Piatrová

Otec šiestich detí sa k práci s drevom prvý raz dostal v polovici sedemdesiatych rokov. ... Mertušove sochy sú ako ikona – Slovo a obraz súčasne. Slovo – Logos a obraz – eikon. Cez svoje sochy nás odkazuje na bohaté dedičstvo kresťanského umenia. Mertuš nie je prvoplánový umelec, hľadá súvislosti, premýšľa o nich, dáva im umeleckú podobu, komunikuje s divákom ...

V tvorbe Juraja Mertuša dominujú ľudové, rozprávkové i sakrálne témy. V bratislavskom Dóme sv. Martina nájdete od neho napríklad drevorezbu s motívom patriarchu sv. Jána Almužníka, ktorého telesné pozostatky sú uchovávané práve v bratislavskej katedrále.

Katolícke noviny, 9. apríla 2014

Juraj Mertuš práca na Svätom Ambrozovi

Vyznanie Milana Rúfusa

"... jeho plastiky s rozprávkovou tematikou ... to nie je len akési naturalistické krátenie času, ale ide o pohľad na vec, ktorý vychádza z mýtov. A mýty sú také jadierka, v ktorých pôvodne bola pravda, skutočnosť skrytá v obraze. Mertušova umelecká tvorba má svoju hodnotu ... Juraj Mertuš rozumie duši dreva."

Milan Rúfus

Milan Rúfus a Juraj Meruš

Ukážka z mojej tvorby

Svätá Alžbeta Uhorská | Tu môže byť popis

Svätá Alžbeta Uhorská

Tu môže byť popis

Postavičky z rozprávkového orloja | Tu môže byť popis

Postavičky z rozprávkového orloja

Tu môže byť popis

Heroica Veronica | Tu môže byť popis

Heroica Veronica

Tu môže byť popis

Narodenie Ježíša | Vybral sa Jozev z galilejského mesta Nazaretu do Dávidovho mesta, ktoré a volá Betlehem. Ježiš sa narodil z panny menom Mária.

Narodenie Ježíša

Vybral sa Jozev z galilejského mesta Nazaretu do Dávidovho mesta,...

Lavička | Pocta Banskej Štiavnici

Lavička

Pocta Banskej Štiavnici

O troch grošoch | Rozprávka v dreve ukrytá

O troch grošoch

Rozprávka v dreve ukrytá

Viac z mojej tvorby