Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej sa uskutoční v 37. týždni t.j. od 11. 09. - 14. 09. 2006 v časti Jánošíková na verejnom priestranstve.

Motto:

„Ľudová rozprávka nevznikla tak, ako vznikajú uspávanky: Kvôli deťom, aby zaspali. Vznikla ako výpoveď dospelých adresovaná dospelým, aby sa prebudili... Je v nej teda zápas dobra a zla, a človekova priam existenčná nevyhnutnosť, stáť na strane dobra, pretože zlo je forma zániku, to, čo ohrozuje život... Milan Rúfus

„Zbohom choď a nikdy ľuďom neublíž!" Týmto životným krédom sa lúči otec rozprávkového Lomidreva so svojim synom. Jednoduchá veta, obsahom takmer identická s vetou proroka Zachariáša: „Milujte pravdu a pokoj I" svedčí o nadčasovosti uvedenej myšlienky.

Čo krajšie môžu rodičia darovať svojim deťom ako dobrú výchovu a požehnanie, s ktorými by mali zveľadiť a zúročiť dary ľudského ducha. Jednou z foriem výchovy človeka je aj rozprávka. Rozprávka v celej svojej kráse i jednoduchosti. Je jedno, či je to rozprávka ľudová alebo poznáme jej konkrétneho autora. Podstatné je, aby jej obsah zveľaďoval v človeku pozitívne hodnoty. Aby násilie a utrpenie v nej nebolo len samoúčelné, ale aby bolo cestou k dosiahnutiu víťazstva dobra nad zlom ak skutočnému šťastiu. K jedným z najvýznamnejších slovenských rozprávkarom patrí Pavel Emanuel Dobšinský. Muž, ktorý sa v mimoriadne zložitej dobe, druhej polovice 19. storočia, venoval zbieraniu a vydávaniu ľudových rozprávok. Jeho pamiatke je venovaný 4. ročník medzinárodného rezbárskeho sympózium v Dunajskej Lužnej. Toto podujatie je taktiež poďakovaním p. M. Rúfusovi, za jeho krásne prebásnenie Dobšinského rozprávok.

Účastníci sympózia:

Michael Schlapschy z Dolného Rakúska

Narábanie s prírodným materiálom pociťujem ako tvorivú výzvu, a tak sa mi moja práca stala záľubou. Michael Schlapschy „Moja cesta kdrevorezbárstvu"

V r. 1952 sa narodil v Rattersdorfe.

V r. 1972 nastúpil k polícii a presťahoval sa do VI

V r. 1973 si založil rodinu. S manželkou Hertc| JuttuaBarbaru

V r. 1977 sa vrátil k svojim koreňom do Burgenlandu. Prestúpil k žandárstvu. V súčasnosti je vedúcim policajnej inšpekcie hraničnej kontroly v Rattersdorfe, kde býva so svojou rodinou v rodinnom dome. Vo svojom voľnom čase sa stále zaoberá prácou s drevom.

Ich záhrada je jeho ateliérom a výstaviskom jeho sôch.

V r. 2004 sa predstavil ako sochár na verejnosti. Začal s výstavami a prezentáciou.

Karí Hiess

Narodil sa 10.6.1957 v Radi (Dolné Rakúsko). Zavčasu opustil rodičovský dom. Získal výučný list ako pekár. Štúdium športu, viacná-sobný majster Dolného Rakúska.

V r. 1977 bol členom Rakúskeho národného ľahkoatletického mužstva.

V r. 1977 navševoval vojenskú školu v Rakúskej spolkovej armáde.

Od r. 1981 žije a pracuje v Neutali (stredné Burgendlandsko). Je ženatý a s manželkou Elisabethou majú dcéru Evelin. Štúdium pedagogiky u Very Birkenbihl. Samoštúdium umenia.

Intenzívne kontakty s renomovanými ma liarmi ako Gottfried Kumpf, sochármi ako Wander Bertoni a Rudolf Moratti a mnohými akcionistami.

Prvé diela, kovové sochy, 1977.

Od r. 1999 aj oficiálne „umelec na voľnej nohe". Zdokumentované ocenením úradu spolkového kancelára. Priebežné samostatné i skupinové výstavy sôch z recyklovaného odpadu a obrazov.

Vyučovanie a worshopy pre hendikepovanú mládež. Výtvarný umelec pre dospelých vživnostensko-technickej oblasti. Navrhovanie a tvorba nábytku z kovového a recyklovaného odpadu. Asistent kamery.

Inscenácie ohňostrojova pyrotechnických šou.

2000-násobný (!) zápis do Guinessovej knihy rekordov: vytvorenie obrovského mobilu z kvetov v Lutzmannsburgu a obrovského podkutého koňa v Mannesdorfe a. d. Rabnitz.

Záľuby: Filmovanie a fotografovanie, spev (pripravuje sa výroba CD s piesňami Schuberta).

Ing. Dušan Šarkan

Narodil sa 18.6.1952 vo Vrbovciach nad Rimavou. Vyštudoval strojnícku fakultu STU v Bratislave. Venuje sa sochárskej práci s drevom a kameňom. Vytvára hlavne nadrozmerné plastiky (3-4m).

Tvorí v gotickom slohu, štýlom „cistercika". Je členom výtvarného štúdia pri Gemersko-malohontskom osvetovom stredisku v Rimavskej Sobote.

Spoločné výstavy: Rimavská Sobota,v Lučenec, Košice, Žilina, Bratislava, Trenčín , Klenovec, Plavecký Štvrtok, Lozorno, Kunovice, Bardejov, Východná Spiš, Podhradie

Autorské výstavy: Rimavská Sobota, Lučenec, Martin

Žije a tvorivo Vrbovciach nad Rimavou.

Lacko Kránitz

Narodil sa 24.6.1991 v Bratislave. Rezbárstvu sa venuje už 3 roky. Bol prijatý na Strednú Umeleckú školu v Bratislave.

Pravidelne sa zúčastňujem na aktivitách v galérií v Dunajskej Lužnej.

Jeho učiteľom je Juraj Mertuš.

Juraj Mertuš

Narodil sa 6. apríla 1963 v Rožňave, v roku 1983 zmaturoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach odbor fotografia.

V roku 1989 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor Etnografia. Pracoval v Slovenskom národnom múzeu v Martine a Pamiatkovom ústave v Bratislave.

Od roku 1993 má vlastnú živnosť. Prvé pokusy s vyrezávaním nadobúdal pri svojom otcovi v druhej polovici 70-tych rokov. Venuje sa predovšetkým monumentálnej tvorbe (Zvestovanie, Svedomie, Janko Hraško, Ježibaba...).

Výstavy (samostatné) Rozprávka z dreva, Bibiána Bratislava, 1994 Rozprávka z dreva II , Rožňavská galéria 1995Súborné dielo Galéria Doktora Živaga Košice 1997.

Je zakladateľom rezbárskej galérie v Dunajskej Lužnej a je organizátorom rezbárskych sympózií, ktoré sa konajú od roku 2002.

Hosťom podujatia bude aj rezbár Matej Smrek z Bratislavy.

Súčasťou rezbárskeho sympózia bolo kultúrno-spoločenské popoludnie 12. 9. 2006 v parku pred domom č.655 Jánošíkovská ul., Dunajská Lužná

Program:

16:30 Prezentácia knihy Petra Glocka st. „Rozprávkar a rozprávnica (Päť obrazov zo života Pavla Emanuela Dobšinského)" od vydavateľstva PERFEKT spojená s predajom a autogramiádou.

17:00 Vystúpenie detského folklórneho súboru Červené Jabĺčko z Rovinky

17:30 Bábkové divadelné predstavenie manželov Petrakovičovcov z Modry.
Popoludnie obohatia svojou účasťou trojica protagonistov v historických odevoch z kostýmového štúdia Eliana (z obdobia v ktorom žil a tvoril P.E. Dobšinský).

Priebežne s rezbárskym sympóziom bude prebiehať predajná výstava drevených plastík, bábok a textilných figúrok s možnosťou vyskúšať si prácu rezbára.

Sympózium je súčastou projektu Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti Slovensko-rakúske kultúrne dni v Podunajsku" realizované s finančným príspevkom EÚ, ako aj sponzorskými príspevkami.

A. Machaj pri práci | A. Machaj pri práci
A. Machaj pri práci

A. Machaj pri práci

Bábkarka A. Petrakovičová | Bábkarka A. Petrakovičová
Bábkarka A. Petrakovičová

Bábkarka A. Petrakovičová

Básnik Milan Rúfus na návšteve galérie | Básnik Milan Rúfus na návšteve galérie
Básnik Milan Rúfus na návšteve galérie

Básnik Milan Rúfus na návšteve galérie

Jozef Bárta pri práci | Jozef Bárta pri práci
Jozef Bárta pri práci

Jozef Bárta pri práci

Juraj Mertuš pri práci | Juraj Mertuš pri práci
Juraj Mertuš pri práci

Juraj Mertuš pri práci

Vystupujúci | Vystupujúci
Vystupujúci

Vystupujúci

Pozvánka | Pozvánka
Pozvánka

Pozvánka