7. ročník medzinárodného rezbárskeho sympózia, ktorý sa konal v termíne od 8. 6. 2009 – 12. 6. 2009 v parku pred domom č. 655 v Dunajskej Lužnej časti Jánošíková, bol venovaný téme „Kamaráti v labyrinte života“.

Účastníci sympózia vytvorili postavičky Františka z Assisi, Antona Paduánskeho, Husiara Maťka a Hlúpeho Jana. Plastiky sú nainštalované do agátových preliezok – do labyrintu života.

Sympózia sa zúčastnili rezbári z Maďarska – Boa Endre a Major Lajos, zo Slovenska Dušan Šarkan a domáci rezbár Juraj Mertuš.

V rámci podujatia zavítali do parku v stredu 10. 6. 2009 o 9,00 hod. Mišo a Lucia tentokrát bez Gombičiek a o 17,00 hod. bábkové divadlo manželov Petrakovičovcov z Modry. Program bol venovaný hlavne deťom.

Zdroj: Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009 |
Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2009