Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ... |
Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ...

Narodenie Janka Hraška |
Narodenie Janka Hraška

O zlatej rybke - orloj Domica |
O zlatej rybke - orloj Domica

Odpočívajúci Janko Hraško |
Odpočívajúci Janko Hraško

Husiar Maťko |
Husiar Maťko

Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ... |
Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ...

Zajko |
Zajko

Ako išlo vajce na vandrovku |
Ako išlo vajce na vandrovku

Guliverove cesty |
Guliverove cesty

M. Rúfus a J. Mertuš, plastiky-Rozprávkový ... |
M. Rúfus a J. Mertuš, plastiky-Rozprávkový ...

Postavičky z rozprávkového orloja |
Postavičky z rozprávkového orloja

Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ... |
Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ...

Vodník Dobrák |
Vodník Dobrák

Vodník Podvodník |
Vodník Podvodník

Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ... |
Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ...

Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ... |
Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ...

Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ... |
Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ...

Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ... |
Práce Juraja Mertuša st. - rozprávková tvorba ...

Stará dievka a čert |
Stará dievka a čert

Žabka |
Žabka