V dňoch 9. – 13. júna 2008 sa v parku Rezbárskej galérie v Dunajskej Lužnej uskutočnil už šiesty ročník Medzinárodného rezbárskeho sympózia.

Sympózium sa konalo za účasti umelcov z krajín V4 so zámerom zachovať ľudové a umelecké tradície v regióne Podunajsko, obohatiť a predstaviť kultúru a komunitu bezprostredne susediacich krajín, podporovať nadväzovanie partnerstiev nielen jednotlivých regiónov a obcí, ale aj partnerstiev medzi jednotlivými remeselníkmi.

Umelci – rezbári z Českej, Poľskej a Slovenskej republiky – pp. Jana Vytřasová, Jaroslav Slavík, Mieczyslaw Gluch a Juraj Mertuš vytvorili medovníkovú chalúpku a drevené štylizované marionety hlavných postavičiek z rozprávky „O Medovníkovej chalúpke“ – Marienky, Janka a strigy.

Podujatie bolo okrem iného venované aj básnikovi Milanovi Rúfusovi – autorovi rozprávky, pri príležitosti jeho významného životného jubilea – 80. narodenín.

V rámci podujatia sa konal aj doplnkový program ktorý svojou účasťou a hrami spestril aj Mišo Gombík. Jeho predstavenie bolo venované detičkám z MŠ.

Slávnostné ukončenie podujatia sa konalo v piatok 13. 6. od 17.00 a bolo spestrené kultúrnym programom Folklórneho súboru Červené jabĺčko z Rovinky a predstavením Lucie Gombičky.

I napriek nepriazni počasia v závere podujatia všetkých zainteresovaných hrial dobrý pocit z vydarenej akcie ako aj z krásneho diela, ktoré skrášľuje park a návštevníkom spríjemňuje pobyt v rozprávkovom prostredí.

Sympózium navštívil aj riaditeľ Medzinárodného Višegradskeho fondu pán Kristóf Forrai, ktorý ocenil myšlienku, snahu a nadšenie s ktorým sa podujatie realizuje.

Podujatie bolo realizované s finančným príspevkom Višegradskeho fondu.

Zdroj: Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Jana Vytřasová | Jana Vytřasová
Jana Vytřasová

Jana Vytřasová

Mieszyslav Gluch | Mieszyslav Gluch
Mieszyslav Gluch

Mieszyslav Gluch

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej... |
Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej...

Jardo Slavík a Juraj Mertuš | Jardo Slavík a Juraj Mertuš
Jardo Slavík a Juraj Mertuš

Jardo Slavík a Juraj Mertuš