Mapa webu| Kontakt| admin
  slovak english german 
 
rezbár Mertuš

Juraj Mertuš rozumie duši dreva 

"... jeho plastiky s rozprávkovou tematikou ... to nie je len akési naturalistické krátenie času, ale ide o pohľad na vec, ktorý vychádza z mýtov. A mýty sú také jadierka, v ktorých pôvodne bola pravda, skutočnosť skrytá v obraze. Mertušova umelecká tvorba má svoju hodnotu ...

Juraj Mertuš rozumie duši dreva."

Milan Rúfus

 

Modlitba v dreve ukrytá – bola prvá myšlienka, ktorá mi napadla, keď som si prezerala posledné práce Juraja Mertuša. Tvorba dnes už známeho umelca – rezbára vypovedá o veľkej zodpovednosti umelca ísť až „na hlbinu“, dať vnútornému dialógu umelcovej duše výtvarnú podobu, vtlačiť ju do dreva. Vytesaný obraz sa stáva fenoménom stretnutia medzi človekom a znakom, symbolom. Mertušove sochy sú ako ikona – Slovo a Obraz súčasne. Slovo – Logos a Obraz – Eikon. Obraz, ktorým chce umelec komunikovať duchovný pohľad na svet, človeka a jeho osobné dejiny. Cez svoje sochy nás Juraj Mertuš odkazuje na bohaté dedičstvo kresťanského umenia, ktorému, vďaka kontaktu so Slovom, dáva umelec originálny výtvarný rukopis. Spája realitu zmyslovú a nadzmyslovú, ktorú snáď najsilnejšie vyjadruje umelcov prístup k tajomstvu bolesti, kríža.

Mertuš nie je prvoplánový umelec, hľadá súvislosti, premýšľa o nich, dáva im umeleckú podobu, komunikuje s divákom. Jeho dielo hovorí o harmónii sveta materiálneho a duchovného, ponúka drámu hľadania, ale i radosť z nachádzania a prostú krásu. Sochár Juraj Mertuš vie, že cesta k harmónii týchto dvoch svetov je namáhavá, no nevzdáva sa, ide ďalej a dodáva silu aj ostatným. A v tom je Juraj Mertuš neopakovateľný.

PhDr. Alena Piatrová

 

"Umelec, ktorý rozumie duši dreva," to o ňom raz napísal jeho priateľ a blízky človek Milan Rúfus. Hovoril o Jurajovi Mertušovi a mal pravdu. Jeho diela sú naozaj živé a po vzore ich autora láskavé, pretože, ako sám vraví, "do svojej tvorby môžeme vložiť len to, čo v sebe nosíme". Umeleckého rezbára, ktorý v tridsiatke opustil pôvodnú profesiu a vydal sa na neistú cestu prastarého remesla, navštívila v Dunajskej Lužnej Lucia Čarnecká. O vzťahu k regiónu, svojich začiatkoch a životnej púti hovorí Juraj Mertuš.

Lucia Čarnecká, cp, 06. 04. 2009, 11:00

Lokálpatriot Juraj Mertuš

 

Juraj Mertuš odkazuje vo svojej tvorbe na bohaté dedičstvo kresťanského umenia. Fantázia rezbárskeho majstra je, ako sa na poriadneho umelca patrí, neohraničená, z jeho majstrovstva vznikol útly Janko Hraško, ale i diela zobrazujúce Svätú rodinu.

Dáša Šebanová

 
 
pixel