Mapa webu| Kontakt| admin
  slovak   
 
rezbár Mertuš

Medzinárodné rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej 2006 

Rezbárske sympózium v Dunajskej Lužnej sa uskutoční v 37. týždni t.j. od 11. 09. - 14. 09. 2006 v časti Jánošíková na verejnom priestranstve.

Motto:

„Ľudová rozprávka nevznikla tak, ako vznikajú uspávanky: Kvôli deťom, aby zaspali. Vznikla ako výpoveď dospelých adresovaná dospelým, aby sa prebudili... Je v nej teda zápas dobra a zla, a človekova priam existenčná nevyhnutnosť, stáť na strane dobra, pretože zlo je forma zániku, to, čo ohrozuje život... Milan Rúfus

„Zbohom choď a nikdy ľuďom neublíž!" Týmto životným krédom sa lúči otec rozprávkového Lomidreva so svojim synom. Jednoduchá veta, obsahom takmer identická s vetou proroka Zachariáša: „Milujte pravdu a pokoj I" svedčí o nadčasovosti uvedenej myšlienky.

Čo krajšie môžu rodičia darovať svojim deťom ako dobrú výchovu a požehnanie, s ktorými by mali zveľadiť a zúročiť dary ľudského ducha. Jednou z foriem výchovy človeka je aj rozprávka. Rozprávka v celej svojej kráse i jednoduchosti. Je jedno, či je to rozprávka ľudová alebo poznáme jej konkrétneho autora. Podstatné je, aby jej obsah zveľaďoval v človeku pozitívne hodnoty. Aby násilie a utrpenie v nej nebolo len samoúčelné, ale aby bolo cestou k dosiahnutiu víťazstva dobra nad zlom ak skutočnému šťastiu. K jedným z najvýznamnejších slovenských rozprávkarom patrí Pavel Emanuel Dobšinský. Muž, ktorý sa v mimoriadne zložitej dobe, druhej polovice 19. storočia, venoval zbieraniu a vydávaniu ľudových rozprávok. Jeho pamiatke je venovaný 4. ročník medzinárodného rezbárskeho sympózium v Dunajskej Lužnej. Toto podujatie je taktiež poďakovaním p. M. Rúfusovi, za jeho krásne prebásnenie Dobšinského rozprávok.

Účastníci sympózia:

Michael Schlapschy z Dolného Rakúska

Narábanie s prírodným materiálom pociťujem ako tvorivú výzvu, a tak sa mi moja práca stala záľubou. Michael Schlapschy „Moja cesta kdrevorezbárstvu"

V r. 1952 sa narodil v Rattersdorfe.

V r. 1972 nastúpil k polícii a presťahoval sa do VI

V r. 1973 si založil rodinu. S manželkou Hertc| JuttuaBarbaru

V r. 1977 sa vrátil k svojim koreňom do Burgenlandu. Prestúpil k žandárstvu. V súčasnosti je vedúcim policajnej inšpekcie hraničnej kontroly v Rattersdorfe, kde býva so svojou rodinou v rodinnom dome. Vo svojom voľnom čase sa stále zaoberá prácou s drevom.

Ich záhrada je jeho ateliérom a výstaviskom jeho sôch.

V r. 2004 sa predstavil ako sochár na verejnosti. Začal s výstavami a prezentáciou.

Karí Hiess

Narodil sa 10.6.1957 v Radi (Dolné Rakúsko). Zavčasu opustil rodičovský dom. Získal výučný list ako pekár. Štúdium športu, viacná-sobný majster Dolného Rakúska.

V r. 1977 bol členom Rakúskeho národného ľahkoatletického mužstva.

V r. 1977 navševoval vojenskú školu v Rakúskej spolkovej armáde.

Od r. 1981 žije a pracuje v Neutali (stredné Burgendlandsko). Je ženatý a s manželkou Elisabethou majú dcéru Evelin. Štúdium pedagogiky u Very Birkenbihl. Samoštúdium umenia.

Intenzívne kontakty s renomovanými ma liarmi ako Gottfried Kumpf, sochármi ako Wander Bertoni a Rudolf Moratti a mnohými akcionistami.

Prvé diela, kovové sochy, 1977.

Od r. 1999 aj oficiálne „umelec na voľnej nohe". Zdokumentované ocenením úradu spolkového kancelára. Priebežné samostatné i skupinové výstavy sôch z recyklovaného odpadu a obrazov.

Vyučovanie a worshopy pre hendikepovanú mládež. Výtvarný umelec pre dospelých vživnostensko-technickej oblasti. Navrhovanie a tvorba nábytku z kovového a recyklovaného odpadu. Asistent kamery.

Inscenácie ohňostrojova pyrotechnických šou.

2000-násobný (!) zápis do Guinessovej knihy rekordov: vytvorenie obrovského mobilu z kvetov v Lutzmannsburgu a obrovského podkutého koňa v Mannesdorfe a. d. Rabnitz.

Záľuby: Filmovanie a fotografovanie, spev (pripravuje sa výroba CD s piesňami Schuberta).

Ing. Dušan Šarkan

Narodil sa 18.6.1952 vo Vrbovciach nad Rimavou. Vyštudoval strojnícku fakultu STU v Bratislave. Venuje sa sochárskej práci s drevom a kameňom. Vytvára hlavne nadrozmerné plastiky (3-4m).

Tvorí v gotickom slohu, štýlom „cistercika". Je členom výtvarného štúdia pri Gemersko-malohontskom osvetovom stredisku v Rimavskej Sobote.

Spoločné výstavy: Rimavská Sobota,v Lučenec, Košice, Žilina, Bratislava, Trenčín , Klenovec, Plavecký Štvrtok, Lozorno, Kunovice, Bardejov, Východná Spiš, Podhradie

Autorské výstavy: Rimavská Sobota, Lučenec, Martin

Žije a tvorivo Vrbovciach nad Rimavou.

Lacko Kránitz

Narodil sa 24.6.1991 v Bratislave. Rezbárstvu sa venuje už 3 roky. Bol prijatý na Strednú Umeleckú školu v Bratislave.

Pravidelne sa zúčastňujem na aktivitách v galérií v Dunajskej Lužnej.

Jeho učiteľom je Juraj Mertuš.

Juraj Mertuš

Narodil sa 6. apríla 1963 v Rožňave, v roku 1983 zmaturoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach odbor fotografia.

V roku 1989 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor Etnografia. Pracoval v Slovenskom národnom múzeu v Martine a Pamiatkovom ústave v Bratislave.

Od roku 1993 má vlastnú živnosť. Prvé pokusy s vyrezávaním nadobúdal pri svojom otcovi v druhej polovici 70-tych rokov. Venuje sa predovšetkým monumentálnej tvorbe (Zvestovanie, Svedomie, Janko Hraško, Ježibaba...).

Výstavy (samostatné) Rozprávka z dreva, Bibiána Bratislava, 1994 Rozprávka z dreva II , Rožňavská galéria 1995Súborné dielo Galéria Doktora Živaga Košice 1997.

Je zakladateľom rezbárskej galérie v Dunajskej Lužnej a je organizátorom rezbárskych sympózií, ktoré sa konajú od roku 2002.

Hosťom podujatia bude aj rezbár Matej Smrek z Bratislavy.

Súčasťou rezbárskeho sympózia bolo kultúrno-spoločenské popoludnie 12. 9. 2006 v parku pred domom č.655 Jánošíkovská ul., Dunajská Lužná

Program:

16:30 Prezentácia knihy Petra Glocka st. „Rozprávkar a rozprávnica (Päť obrazov zo života Pavla Emanuela Dobšinského)" od vydavateľstva PERFEKT spojená s predajom a autogramiádou.

17:00 Vystúpenie detského folklórneho súboru Červené Jabĺčko z Rovinky

17:30 Bábkové divadelné predstavenie manželov Petrakovičovcov z Modry.
Popoludnie obohatia svojou účasťou trojica protagonistov v historických odevoch z kostýmového štúdia Eliana (z obdobia v ktorom žil a tvoril P.E. Dobšinský).

Priebežne s rezbárskym sympóziom bude prebiehať predajná výstava drevených plastík, bábok a textilných figúrok s možnosťou vyskúšať si prácu rezbára.

Sympózium je súčastou projektu Regionálneho združenia obcí Podunajskej oblasti Slovensko-rakúske kultúrne dni v Podunajsku" realizované s finančným príspevkom EÚ, ako aj sponzorskými príspevkami.

A. Machaj pri práci
A. Machaj pri práci
Bábkarka A. ...
Bábkarka A. ...
Básnik Milan Rúfus na ...
Básnik Milan Rúfus na ...
Jozef Bárta pri práci
Jozef Bárta pri práci
Juraj Mertuš pri ...
Juraj Mertuš pri ...
Vystupujúci
Vystupujúci
Pozvánka
Pozvánka
 
 
pixel